Az intézmény története Az intézmény története

A művelődési ház 1968-ban épült a Vámospércs központjában. Egy épületben kapott helyet a művelődési ház, a könyvtár és a mozi. A művelődési ház és a könyvtár a községi tanács fenntartásában, külön szervezeti egységként működött, a mozit a Hajdú-Bihar Megyei Moziüzemi Vállalat működtette. 1989-ben a vállalat megszüntette a vidéki mozik működtetését, a meglévő egységeket üzemeltetésre átadta a helyi szerveknek.

1984-ben az épületet bővítették, az új toldalék részben kapott nagyobb helyet a könyvtár.

A rendszerváltozás után más szolgáltatások is teret kaptak a művelődési ház épületében, itt működött a Munkaügyi Központ kirendeltsége, valamint több civil szervezet is.

2000. december 1-i hatállyal az önkormányzat összevonta a művelődési házat és könyvtárat.

2001-ben önálló teleházat alakítottak ki az épületen belül. A könyvtár számítógépes részlegét is ekkor alakították ki.

2008-ban az intézmény statikai felülvizsgálatát a tartószerkezetek megerősítése követte, majd új tető került az épületre.

A nagyterem felújítására 2010-ben került sor, mely során elegáns színház teremmé alakult. Ezzel egy időben megújult az előtér és a kiszolgáló helyiségek.
Az elmúlt évben pályázati támogatásokkal több olyan szakmai fejlesztés is megvalósult, mely lehetővé teszi a lakosság színvonalasabb ellátását, s új szolgáltatások biztosítását.